Vítejte, vydechněte, posaďte se. Nasloucháme vám...
Osobní servis & oddanost věci
Mluvíme vaší řečí. Chápeme, co potřebujete.
Zkušenosti & profesionalita
Propojujeme
všechny oblasti,
kde se právo dotýká vašich plánů.
špičkový tým &
komplexní řešení
Dotahujeme vaše záměry k úspěchu.
Kreativita & nasazení

Intro

Pro mnoho lidí znamená kontakt se světem práva nepříjemnosti a komplikace. My vám nabízíme pohled z opačného úhlu – právo chápeme jako šanci a příležitost efektivně naplnit vaše cíle. Vaše případy pro nás nejsou rutinou, ale věcí osobního zaujetí, kreativního přístupu a touhy pomáhat vašim záměrům k požadovaným výsledkům. Právo nás prostě baví a jsme připraveni vám to dokázat.

Základní Fakta

 • Vznik v roce 2012 (rozdělením advokátní kanceláře Vašíček, Frimmel & Honěk – est. 1993)
 • Kanceláře v Praze a v Brně
 • Osobní servis & oddanost věci
 • Zkušenosti & profesionalita
 • Špičkový tým & komplexní řešení
 • Kreativita & nasazení
 • Hluboké zkušenosti s právní pomocí orgánům státní správy

Naše služby

Naším cílem je poskytovat nejširší spektrum právních služeb v rozsahu od komplexního dlouhodobého právního poradenství pro korporace, po rychlé a operativní řešení akutně vzniklých situací. Služby poskytujeme v celém rozsahu spektra odbornosti tak, abychom vždy zohlednili všechny souvislosti případu, a to včetně přesahů ekonomických a daňových. Náš interdisciplinární přístup garantuje praktickou použitelnost navržených řešení a jejich dlouhodobou užitečnost pro naše klienty. Základními oblastmi práva, kterým se věnujeme, jsou:

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností
 • Fúze, akvizice, rozdělení, odštěpení
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Komplexní správa právního režimu obchodních společností

Smluvní právo

 • Široké spektrum smluvní agendy dle práva občanského a obchodního
 • Revize smluv
 • Návrhy a soupisy smluv

Soudní řízení

 • Zastoupení v soudních sporech
 • Zastoupení v rozhodčím řízení
 • Komplexní vedení sporu, stanovení strategie a taktiky postupu
 • Předsoudní a mimosoudní vyjednávání
 • Komplexní zastoupení v řízení o správních žalobách a kasačních stížnostech  
 • Zastoupení v řízení před Ústavním soudem

Právo veřejných zakázek

 • Komplexní zajištění průběhu zadávacího řízení
 • Zastoupení uchazečů v zadávacím řízení
 • Zastoupení uchazečů i zadavatelů v řízení před ÚOHS
 • Poradenství v oblasti veřejných zakázek

 

Dopravní právo

 • Právo pozemních komunikací
 • Stavební právo v dopravě
 • Právo pravidelné dopravy v závazku veřejné služby

Finanční právo

 • Daňové právo
 • Komplexní zastoupení v daňovém řízení

Správní právo

 • Stavební právo
 • Energetické právo a podpora obnovitelných zdrojů
 • Komplexní zastoupení ve správním řízení včetně řízení o přestupcích

Právní vztahy k nemovitostem

 • Převody a nájmy nemovitostí
 • Restituce

Právo životního prostředí

 • Lesní a zemědělské právo
 • Myslivecké a rybářské právo
 • Vodní právo
 • Právo v oblasti ochrany přírody a krajiny, EIA a SEA
 • Komplexní zastoupení v řízeních ve věcech práva životního prostředí

Advokáti

JUDr. Martin Pásek, Ph. D.

Managing partner
pasek@phpartners.cz

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zaměření

 • Komplexní právní poradenství pro podnikatele
 • Obchodní právo závazkové a společenstevní
 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí
 • Dopravní právo
 • Daňové právo

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Mgr. Jiří Honěk

Partner
honek@phpartners.cz

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zaměření

 • Komplexní právní poradenství pro podnikatele
 • Obchodní právo závazkové a společenstevní
 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí
 • Ochrana osobnosti
 • Autorské právo

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Polský jazyk

Mgr. Filip Leder

Partner
leder@phpartners.cz

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zaměření

 • Komplexní poradenství pro podnikatele na národní i mezinárodní úrovni
 • Právní servis v oblasti veřejné správy
 • Daňové právo včetně otázek mezinárodního zdanění
 • Finanční právo
 • Obchodní právo závazkové, insolvence a právní předpisy související

Jazyky

 • Německý jazyk

JUDr. Dan Dvořáček

Trvale spolupracující advokát
dvoracek@phpartners.cz

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zaměření

 • Obchodní právo, fúze, akvizice
 • Veřejné zakázky
 • Dopravní právo
 • Zdravotnické právo
 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Trestní právo

Jazyky

 • Anglický jazyk

Mgr. Daniel Váša

Advokát
vasa@phpartners.cz

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

ZAMĚŘENÍ

 • Občanské právo
 • Obchodní právo společenstevní
 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí
 • Insolvenční právo
 • Rodinné právo

JAZYKY

 • Anglický jazyk

Mgr. Adéla Krůčková

Advokátní koncipient
kruckova@phpartners.cz

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

ZAMĚŘENÍ

 • Občanské právo

 • Obchodní právo

 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí

 • Insolvenční právo

 • Rodinné právo

JAZYKY

 • Anglický jazyk

Mgr. Valentýna Fotevová

Advokátní koncipient
fotevova@phpartners.cz

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

ZAMĚŘENÍ

 • Občanské právo
 • Obchodní právo společenstevní
 • Právní vztahy k nemovitostem včetně restitucí
 • Insolvenční právo
 • Rodinné právo

JAZYKY

 • Anglický jazyk

Kontakt

Praha

Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners
Opletalova 1284/37
110 00  Praha 1

office@phpartners.cz

Tel: +420 222 814 755
Fax: +420 222 814 754

Brno

Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners
Dominikánské nám. 656/2
602 00  Brno

officebrno@phpartners.cz

Tel: +420 541 425 581
Fax: +420 541 425 512